securitymanager.se genomgår ett planerat systemunderhåll, webbplatsen beräknas vara uppe vid midnatt.

Scheduled system maintenance, website should be up and running by midnight.